Підписуйтесь на Telegram канал та заробляйте


Ця угода користувача (далі по тексту – «Угода») розроблена з метою врегулювання відносин між адміністрацією інформаційного ресурсу «zarobitok.press» (далі по тексту – "адміністрація") і Користувачем, що здійснює пошук і поширення інформації на ресурсі, розташованому в мережі Інтернет за адресою: zarobitok.press (далі по тексту "Ресурс").

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання матеріалів і сервісів ресурсу регулюється нормами чинного законодавства.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

1.4. Інформаційний Ресурс zarobitok.press являє собою майданчик для розміщення інформації і не є засобом масової інформації.

1.5. Адміністрація ресурсу складається в договірних відносинах з авторами, чиї авторські роботи та інформація розміщуються на інформаційному ресурсі zarobitok.press.

1.6. Адміністрація не здійснює редагування розміщуваних авторських робіт та інформації, зазначених у п.1.5, і не несе відповідальність за її зміст.

1.7. Використовуючи інформацію, розміщену на ресурсі, Користувач розуміє і погоджується з тим, що адміністрація не несе відповідальність за зміст розміщеної інформації. Автори розміщується за допомогою ресурсу інформації, самостійно представляють і захищають свої інтереси, що виникають у зв'язку з розміщенням зазначеної інформації, у відносинах з третіми особами.

1.8. Адміністрація доводить до відома користувачів про те, що на ресурсі не розміщується наступна інформація:

 • спрямована на пропаганду війни, розпалювання національної, расової або релігійної ненависті і ворожнечі;
 • не відповідає нормам моралі та етики;
 • порушує права і охоронювані інтереси інших осіб;
 • інша інформація, поширення якої заборонено.

1.9. Адміністрація залишає за собою право без пояснення причин видалити будь-яку інформацію, розміщену на ресурсі.

1.10. На ресурсі поважається і захищається авторське право та пов'язані з ним особисті майнові та немайнові права. Використання творів без згоди автора допускається лише у встановлених законом випадках.

1.11. Будь-яка особа, вважає, що його права і охоронювані законом інтереси порушуються розміщеної інформацією, зазначеної в п.1.5, має право звернутися з претензією безпосередньо до автора такої інформації.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до інформації, що міститься на ресурсі.

2.1.1. Ресурс надає користувачеві наступні види сервісів:

 • доступ до засобів пошуку та навігації ресурсу;
 • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, виставлення оцінок;
 • інші види сервісів, що реалізуються на ресурсі.

2.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент сервіси ресурсу, а також будь-які їх наступні модифікації і з'являються в подальшому додаткові сервіси ресурсу.

2.2. Доступ до Ресурсу надається на безкоштовній основі.

2.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Ресурсу, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

2.4. Використання матеріалів і сервісів ресурсу регулюється нормами чинного законодавства

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач має право:

3.1.1. Вільно здійснювати пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення інформації на ресурсі будь-яким законним способом;

3.1.2. Користуватися всіма наявними на ресурсі сервісами;

3.1.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до сервісів ресурсу.

3.2. Адміністрація має право:

3.2.1. На свій розсуд створювати, змінювати, скасовувати Правила користування Ресурсом;

3.2.2. В односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди;

3.2.3. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

3.3. Зобов'язання Користувача:

3.3.1. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні ресурсу.

3.3.2. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу ресурсу.

3.3.3. Не поширювати з використанням ресурсу будь-яку конфіденційну і охоронювану законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

3.3.4. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством.

3.3.5. Не використовувати Ресурс для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою адміністрації.

3.3.6. Не використовувати сервіси ресурсу з метою:

 • завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади;
 • спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон;
 • порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
 • представлення себе за іншу людину або представника організації і (або) спільноти без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників даного ресурсу.

3.4. Користувачеві забороняється:

 • Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту ресурсу.
 • Порушувати належне функціонування ресурсу.
 • Будь-яким способом обходити навігаційну структуру ресурсу для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного ресурсу.
 • Несанкціонований доступ до функцій ресурсу, будь-яких інших систем або мереж, що відносяться до даного Ресурсу, а також до будь-яких послуг, пропонованих на ресурсі.
 • Порушувати систему безпеки або аутентифікації на ресурсі або в будь-якій мережі, що відноситься до ресурсу.
 • Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача ресурсу.
 • Використовувати Ресурс і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Всі можливі спори, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.3. Визнання будь-якого положення Угоди недійсним не тягне недійсності інших положень Угоди.

4.4. Бездіяльність з боку адміністрації в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє адміністрацію права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали ресурсу.

4.5. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що розміщена ним інформація може бути використана пошуковими або іншими автоматизованими сервісами та іншими способами.

4.6. Адміністрація не несе відповідальність за розбіжність очікуваних Користувачем і реально отриманих послуг.

4.7. У разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу ресурсу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Будь-які збитки, які користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого користувача, адміністрацією не відшкодовуються.

5.2. Адміністрація не несе відповідальності за:

5.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

5.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

5.2.3. Інформацію, що розміщується на сайті, передбачену в п. 1. 5 цієї Угоди.

5.2.4. Належне функціонування ресурсу, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів, обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

6.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

6.3. При неможливості вирішити спір в добровільному порядку будь-яка зі сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством.

6.4. Будь-який позов щодо умов використання ресурсу повинен бути пред'явлений протягом 14 календарних днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали ресурсу. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

7. ДОДАТКОВА УМОВА

7.1. Адміністрація не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

7.2. Відгуки Користувача, розміщені на ресурсі, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані адміністрацією без обмежень.


Автор: 

Вольдемар Воронцовський

Вольдемар Воронцовський творець і редактор сайту Zarobitok.Press. Тестую для вас всілякі способи заробітку.

Instagram, Linkedin, Telegram.


Додати коментар


Захисний код
Оновити