Підписуйтесь на Telegram канал та заробляйте


Власники будь-яких активів (заощадження, спадщина або інше майно) завжди думають, як грамотно ними розпорядитися. Наприклад, у що інвестувати, щоб примножити свій капітал.

І найвигіднішим і найбезпечнішим напрямом інвестування у 2024 році є довірче управління. Що це означає?

Довірче управління (ДУ) - це тип фінансових взаємовідносин, за якого інвестор передає права управління активами посередникові (професійному управителю або брокеру) з метою отримання доходу.

Тобто, інвестор довіряє посереднику управління своїм капіталом, і за надані послуги керуючий отримує винагороду у вигляді відсоткових відрахувань, розмір яких залежить від різних факторів (виду майна, розміру прибутку тощо). При цьому довірчий керуючий безпосередньо зацікавлений у збільшенні доходу інвестора.Завдання управителя - збільшити капітал інвестора

Американці ще на початку минулого століття цікавилися інвестуванням у цінні папери великих компаній. Але оскільки акції коштували дорого для середньостатистичного жителя США, то вони знайшли для себе наступний вихід: люди об'єднували свої заощадження в трастові фонди і купували акції в часткову власність. Таке спільне вкладення коштів і лягло в основу ДУ.

Далі ми простими словами розповімо про особливості довірчого управління.

ЧОМУ ІНВЕСТОРИ ОБИРАЮТЬ ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ?

Перелічимо причини, чому зростає зацікавленість до довірчого управління:

 • Доступність. Не всі готові вникати в тонкощі фінансових ринків та інвестування на біржі. Люди вважають, що для цього потрібна спеціальна освіта або велика кількість часу. Простіше довіритися професіоналу і заплатити за послуги відсоток від прибутку;
 • Невеликий початковий капітал як можливість для дрібних і середніх інвесторів. Колективне довірче управління - це можливість інвестування з мінімальним порогом входу (ПІФи, ETF);
 • Усі умови для великих інвесторів, а саме: індивідуально опрацьована стратегія, професійне управління цінними паперами та активна участь ризик-менеджерів. Усе це надає керуюча компанія;
 • Доступ до різних ринків. Для більшості приватних осіб (некваліфікованих інвесторів) вихід до різних біржових інструментів закритий. А у брокерів є доступ практично до всіх цінних паперів. Таким чином, за допомогою ДУ можна розширити свій інвестиційний портфель;
 • Конфіденційність під час здійснення угод. Управитель укладає угоди з активами, переданими йому для управління, від свого імені, таким чином інвестор зберігає конфіденційність. Інформація може бути розголошена тільки у виняткових випадках;
 • Збереження власності від претензій кредиторів. Важливою перевагою ДУ як способу інвестування є збереження фінансів у разі банкрутства. За чинним законодавством, на передане в управління майно не звертається стягнення за боргами власника. Таким чином, інвестор має юридично обґрунтований захист від будь-яких претензій кредиторів.

ЩО МОЖНА І ЩО НЕ МОЖНА ПЕРЕДАТИ В ДУ?

У довірче управління можуть передаватися все юридично відокремлене майно: цінні папери, нерухомість, виключні права, права, засвідчені бездокументарними цінними паперами тощо. Тобто всі об'єкти, які можна юридично відокремити.

У понятті ДУ не допускається ймовірності змішування майна, що перебуває в управлінні, з майном управителя. Інакше змішувалися б не тільки доходи від використання такого майна, а й права та обов'язки, що виникають при цьому. Тому в довірче управління передається не все майно.

У ДУ не можна передати: усі рухомі речі, які не належать до індивідуально-визначених (готівка, дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали, банківські сертифікати, товаророзпорядчі документи, різного роду векселі та чеки тощо).

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

Як ми вже згадували раніше, у довірче управління можуть передаватися тільки юридично відокремлені речі. Тому не все майно інвестора може стати об'єктом довірчого управління.

Але говорячи про передачу права розпорядження активами, не варто брати до уваги лише гроші. Сьогодні існує декілька видів ДУ, кожен з яких має свої особливості.

Це цікаво - ЯК СТАТИ ІНВЕСТОРОМ З НУЛЯ.

ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

Передача права розпоряджатися нерухомістю з метою отримання доходу також є поширеним варіантом довірчого управління. Під нерухомістю мається на увазі житлова і нежитлова власність.Щоб самому управляти нерухомістю, потрібно мати певні навички та багато часу

ДУ нерухомим майном можна розділити на дві групи: операції з приватними об'єктами нерухомості (квартира, земельна ділянка) та операції з комерційною нерухомістю (приміщення, будівлі).

Власникам, які володіють кількома об'єктами житлової або комерційної площі, складно ефективно і вигідно ними розпоряджатися.

Довірче управління житлом, землею та іншими об'єктами нерухомої власності вигідне і в тому випадку, якщо власнику необхідно виїхати і на якийсь термін залишити свої володіння. Ще однією важливою перевагою ДУ нерухомістю є неможливість стягнення кредиторами приміщень, переданих в управління. Тому таку форму угоди можна розглядати як захист свого нерухомого майна від непередбачуваних ситуація з кредиторами.

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

До довірчого управління майном належить передання права розпоряджатися нерухомістю, земельними ділянками, транспортом, часткою в компанії тощо. Власником може виступати як юридична, так і фізична особа.

При цьому передача майна в довірче управління другій стороні не тягне за собою переходу права власності: усі права власник майна зберігає за собою.

Але при цьому управитель може розпоряджатися цим майном на свій розсуд з метою отримання максимального прибутку. Тому щоб мінімізувати ризик такого управління, краще укласти договір, що регламентує сферу дій управителя. У цьому разі він буде зобов'язаний перед укладенням будь-якої угоди узгодити її з вами.

При довірчому управлінні майном питання податків закриває довірчий управитель. Передане в управління майно відображається в нього на окремому балансі і за ним ведеться бухгалтерський облік.

УПРАВЛІННЯ ГРОШИМА

Для багатьох інвесторів довірче управління грошима є найпростішим і найзрозумілішим на фондовому ринку. Маючи певні грошові кошти або тимчасово вільний капітал, інвестор може передати свої гроші в довірче управління професійному управителю, який вигідно розпорядиться фінансами і зможе отримати з них максимальний прибуток.

Зі зростанням криптоіндустрії стало активно розвиватися довірче управління криптовалютою.

Під час довірчого управління фінансами використовується два види стратегій інвестування: з підвищеними і зниженими ризиками.

Стратегії з підвищеними ризиками дають змогу витягти велику суму грошей за короткий проміжок часу (50-100%). Але й ризики тут максимальні.

Низькоризикові стратегії передбачають вкладення на безпечніших умовах і отримання стабільного доходу в розмірі 10-20% від суми інвестицій.

Однак, не будь-які гроші можна віддати в довірче управління. Готівка, яка не належить до індивідуально-визначених речей, не може бути самостійним об'єктом довірчого управління. Водночас у ДУ за певних умов можуть бути передані безготівкові грошові кошти, що значаться на банківському рахунку (і тим самим юридично відокремлені). У цьому випадку можна говорити про довірче управління банківським рахунком або банківським вкладом.

Важливою перевагою довірчого управління грошима є можливість інвестування невеликих сум, а також висока ліквідність. Таким чином, доручитель сам визначає суму інвестування і може швидко вивести гроші в разі економічної кризи та інших форс-мажорних обставин.

Існує три основні способи передати гроші в професійне управління з метою їх примножити. Це пайовий інвестиційний фонд (ПІФ), індивідуальний інвестиційний рахунок (ІІС) і звичайне довірче управління.

Пайові фонди

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) - це фінансова організація, що формує свій інвестиційний портфель із різних інструментів і продає частки в цьому портфелі (паї).

Інвестори (пайовики) звертаються до управителя, вносять гроші й отримують паї обраного фонду. Таким чином, гроші багатьох інвесторів об'єднуються в одному пайовому фонді.

Довірче управління пайовими інвестиційними фондами полягає в тому, що управитель вкладає кошти інвесторів в акції, облігації та інші активи відповідно до інвестиційної стратегії. Інвестори отримують відсотки, розмір яких залежить від величини їхнього паю.Інвестиції в ПІФи вважаються досить прибутковим способом для пасивного заробітку

Серед переваг відзначають: високі відсоткові ставки, низький поріг входу (від 1000 грн), а також можливість вигідніше перепродати свій пай і заробити на різниці. Мінуси інвестицій у ПІФи: високі ризики і відсутність гарантій, що прибутковість не буде від'ємною, оскільки піфи можуть працювати у збиток.

ІІР

Індивідуальний інвестиційний рахунок (ІІР) - це особливий вид брокерського рахунку за державною програмою з податковими пільгами.

Відкриття ІІР вважається безпрограшною стратегією, оскільки навіть якщо інвестор не заробить на акціях, то отримає податкове відрахування. Щоб отримати відрахування, інвестор має відкрити ІІР, покласти на нього суму до 1 млн грн і не забирати вкладене щонайменше 3 роки.

Є два типи податкових відрахувань за ІІР:

 1. Інвестор може повернути 18% від вкладеного (більш популярний);
 2. Інвестор може не платити податок з доходу від інвестицій.

ІІР можуть відкрити будь-які фізособи та податкові резиденти України, які проводять в Україні більше, ніж півроку на рік. Одна людина - один відкритий інвестиційний рахунок. При зміні брокера старий рахунок закривається і відкривається новий.

ДУ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Довірче управління цінними паперами передбачає передачу їх у тимчасове користування професійному брокеру. Брокер розміщує цінні активи в спеціальний депозитарій на біржі, відповідає за їхній рух, утримання податків та інші процеси. При успішному управлінні активами вкладників брокер отримує винагороду.

Під час передання акцій брокерській компанії в обов'язковому порядку укладається договір на здійснення довірчого управління, де прописуються кількість і сума акцій, період роботи з активами, порядок розірвання договору, розмір комісії управителю, обов'язки брокерської компанії.

Об'єктами довірчого управління виступають найчастіше емісійні цінні папери - акції та облігації.

Багато видів цінних паперів, зокрема векселі та чеки, не можуть передаватися в ДУ. Найпоширенішим об'єктом управління є акції з правом голосу, які включають правомочності з управління справами товариства-емітента, що їх випустило.

Особливістю управління акціями та облігаціями є той факт, що вони випускаються не тільки у формі документарних цінних паперів, а й у "бездокументарній формі". Тому в більшості випадків ідеться про довірче управління не безпосередньо цінними паперами, а майновими правами.

Як передати акції в довірче управління:

 1. Підготувати активи до передачі керуючій компанії або приватному управителю;
 2. Провести експертизу з оцінювання вартості паперів;
 3. Обрати керуючого;
 4. Укласти договір;
 5. Сплатити послуги КК або трейдера;
 6. Отримувати прибуток і виплачувати комісійні керуючому.

НАВІЩО ІНВЕСТУВАТИ ГРОШІ В ДУ?

Головне, навіщо інвестор вкладає активи в ДУ - збільшення їхньої кількості. Що більше заробили, то краще. Дохід за довірчим управлінням може бути високим. Дуже високим. Зазвичай інвестори розраховують на 30-100% прибутковості на рік, що при успішному управлінні цілком реально.

В інвестиціях ризик і прибутковість взаємопов'язані: що більший потенційний прибуток, то вищий ризик. При цьому немає гарантії, що минулий дохід, отриманий при довірчому управлінні, буде таким самим і в майбутньому. Кожні нові вкладення відбуваються в новому фінансовому контексті: загальна ситуація на ринку, динаміка відповідного фондового індексу, зміна ставок за депозитами, інфляція.

Інвестори широко використовують довірче управління як інструмент для збільшення і збереження грошових активів.

Інвестування в ДУ може стати ефективним порятунком від марнотратства. Усім добре відоме нестерпне бажання нових покупок, коли насправді в тому немає потреби. Але рука сама тягнеться до гаманця або банківської картки, і непотрібні покупки, про які згодом можна пошкодувати, відбуваються самі собою. Віддайте свої гроші в довірче управління - і спокус витрачати їх буде менше.

ХТО МОЖЕ ЗАЙМАТИСЯ ДУ?

Займатися довірчим управлінням може тільки ліцензована Нацбанком юрособа. Фізична особа не може здійснювати подібний рід діяльності. З переліком документів для отримання ліцензії можна ознайомитися на сайті НБ.

На додаток, керуючі компанії зобов'язані входити до складу саморегулівних організацій - СРО. Ці організації займаються розробкою норм і стандартів для різних видів фінансової діяльності, і ДУ серед них. Також СРО уповноважені страхувати діяльність керуючих компаній і моніторити дотримання ними законодавства.

РИЗИКИ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

Низка внутрішніх і зовнішніх чинників можуть впливати на роботу керуючої компанії та нести за собою певні втрати, зокрема й для інвестора.

Ось деякі допустимі ризики, які згадуються в типових договорах:

 • Ринкова ціна активу може знизитися з незалежних від довірчого керуючого причин - цей вид ризику називається ринковим;
 • Втрата ліквідності або ризик ліквідності. Довірчий управитель може відчувати дефіцит ліквідних коштів на рахунку: не може купити або продати активи, оскільки на ринку відсутній попит або пропозиція;
 • Наступний вид ризику - операційний. У діяльності компанії можуть траплятися збої: помилкові процеси або неадекватні дії співробітників, шахрайство, проблеми в роботі біржі, комп'ютерні збої, стихійні лиха;
 • Помилки або зміни в правовій документації, договорі, податкові нововведення або перетворення пільг, санкції тощо тягнуть за собою правові ризики;
 • Країновий ризик - це ризик змін у політичній, економічній та соціальній ситуації держави, з фінансовими проблемами, що випливають із них, зокрема і для КК.Обираючи велику і надійну керуючу компанію, ви можете знизити можливі інвестиційні ризики в ДУ

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ: ЯК ПЕРЕДАТИ ГРОШІ В ДУ?

Кожна людина, яка володіє певними грошовими накопиченнями або має тимчасово вільні гроші, в якийсь момент замислюється про їх примноження. "Гроші повинні робити гроші", "під лежачий камінь вода не тече" тощо.

Скажімо, він вирішив інвестувати в довірче управління.

Які конкретно дії тепер йому потрібно вчинити? Як вибрати керуючого? Як мінімізувати ризики і збільшити ймовірність прибутку?

І безліч інших питань, на які складно відповісти інтуїтивно, без чіткого розуміння, як це працює. Тому щоб інвестування в ДУ стало правильним рішенням, потрібно дотримуватися покрокової інструкції.

1. ОБИРАЄМО КЕРУЮЧОГО

Професійним управителем можуть виступати керуюча компанія або трейдер, які за свою роботу отримують комісійну винагороду. Зрозуміло, управитель зацікавлений у тому, щоб угоди були успішними і приводили до збільшення довіреного йому капіталу. Професіоналізм управителя допомагає йому вибрати правильну торговельну стратегію і грамотно розпорядитися фінансами інвестора.

З іншого боку, управитель розпоряджається переданими йому грошима на власний розсуд і не несе за це фінансової відповідальності. У разі, якщо обрана ним стратегія збиткова, він лише втрачає можливість заробити.

Тому вибір управителя - найважливіший крок у процесі довірчого управління.

Звертайте увагу на професіоналізм співробітника керуючої компанії або трейдера, наявність відповідної ліцензії, прозорість пропонованих схем інвестування, наявність компетентної клієнтської підтримки, можливість використовувати різні системи для введення і виведення грошей тощо.

2. ПОГОДИМО УМОВИ СПІВПРАЦІ

Після вибору управителя слід акцентувати увагу на умовах співпраці. Тут важливо розуміти, що "коней на переправі не міняють", тому перед укладенням договору в обов'язковому порядку обговорюються основні моменти співпраці.

Умови можуть відрізнятися залежно від того, яким інвестором ви збираєтеся стати: індивідуальним (маєте у своєму розпорядженні понад 200 тис. грн.) або плануєте брати участь у колективному інвестуванні (ПАММ-рахунки).

Проте, є базові умови, обов'язкові до обговорення:

 • Передбачуваний період інвестування;
 • Потенційна прибутковість;
 • Максимально допустимий рівень просадки;
 • Максимально допустимий рівень ризику.

3. ВІДКРИВАЄМО РАХУНОК ТА ПОПОВНЮЄМО ЙОГО

Якщо ви індивідуальний інвестор, тобто маєте в розпорядженні понад 200 тис. грн., то після узгодження умов інвестування вам потрібно відкрити торговий рахунок.

Якщо ж ви не маєте у своєму розпорядженні великого стартового капіталу і обрали колективне інвестування, то керуючий створює ПАММ-рахунок і визначає умови для інвесторів (оферта ПАММ-рахунку). Як правило, середня сума початкових вкладень становить 100$.

Після відкриття торгового рахунку необхідно поповнити свій гаманець. Зробити це можна за допомогою:

 • банківської картки;
 • інтернет-банкінгу;
 • грошового переказу;
 • електронної платіжної системи (NovaPay, EasyPay, Portmone, City24 та інші);
 • готівки (через банківський термінал).

При цьому, залежно від обраного способу поповнення можуть стягуватися комісії.

Як правило, після переказу коштів на рахунок вашої керуючої компанії або трейдера потрібен певний час для їхньої внутрішньої обробки (до 1 доби).

Після цього гроші надходять в управління.

4. УКЛАДАЄМО ДОГОВІР

Управителя обрано, умови співпраці обговорено, торговий рахунок відкрито і поповнено - час укласти договір на довірче управління.

У такому договорі зазначаються: сума інвестицій, строк інвестування, обов'язки і права інвестора та управителя. Як правило, договір ДУ укладається не більше, ніж на 5 років.Ретельно обирайте довірчого управителя перед тим, як укласти договір

5. ПЕРЕДАЄМО УПРАВЛІННЯ ТРЕЙДЕРУ

Після укладення договору можемо сміливо надати управителю доступ до рахунку (у разі індивідуального інвестування). При вкладенні в ПАММ-рахунки процес управління активами починається одразу після надходження грошових коштів на рахунок на умовах укладеного договору.

6. ДІЛИМО ПРИБУТОК ПРИ ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЬОВОЇ ПРИБУТКОВОСТІ

При успішному інвестуванні, тобто при досягненні планованої прибутковості, ми отримуємо прибуток. Частина цього прибутку йде на комісійну винагороду керуючому.

При індивідуальному ДУ величина винагороди визначається самим керуючим (компанією або трейдером) і прописується в договорі заздалегідь.

Крім плати за управління може бути передбачена премія за успіх.
При ДУ в пулах винагорода керуючому є фіксованим відсотком, який залежить від величини вкладеного капіталу та умов інвестування.

ПРАВИЛА ВИБОРУ ДОВІРЧОГО КЕРУЮЧОГО

Передавати кошти в довірче управління можна як від імені індивідуального інвестора, так і приєднатися до колективного інвестування (ПАММ-рахунки). У першому випадку мінімальна сума для інвестицій становить 200 тис. гривень, у другому поріг входу набагато нижчий: сума інвестицій може становити буквально 100$.

Проте, типові правила довірчого управління працюють для обох категорій інвесторів. Найважливіше - обрати професійного та надійного управителя, який має успішний досвід торгівлі на фінансових ринках (форекс, фондовий ринок, сировинний ринок, валютне ДУ або ДУ брокерським рахунком, ринок криптовалют).

Прибутковість ваших інвестицій безпосередньо залежить від управителя, який надає вам послуги індивідуального та приватного довірчого управління. Тому насамперед обирайте надійного і ліцензованого професіонала.

Ось кілька рекомендацій щодо вибору ДУ:

 • Ознайомтеся з рейтингом керівних компаній. Зверніть увагу на такі параметри, як рівень надійності, досвід, фінансова стійкість. Вибирайте компанію з високим кредитним рейтингом: цей показник свідчить про те, що КК грамотно розпоряджається активами і платить за рахунками;
 • Прочитайте відгуки інших клієнтів. Приватні випадки реальних людей можуть дати більше інформації про роботу ДУ, ніж рейтингові агентства;
 • Проведіть аналіз прибутковості. Скільки заробили інвестори за останні роки співпрацюючи з цією компанією? Можливо, інші ДУ пропонували вигідніші стратегії управління брокерським рахунком. Але майте на увазі, що стабільний дохід у минулому, не означає, що в майбутньому все не зміниться в протилежному напрямку;
 • Комісії та умови обслуговування. Порівняйте, скільки ви заплатите різним довірчим керуючим за їхню роботу. Запитайте всю інформацію про вартість послуг, приховані комісії, винагороду тощо до того, як ви підпишете договір;
 • Вам має бути комфортно комунікувати з вашим довірчим управителем (в онлайн або офлайн режимі). Уся інформація про стан вашого рахунку, способи та можливості поповнення або виведення коштів, аналітика, техпідтримка мають бути доступні в зручному для вас форматі.

Якщо у потенційного управителя низький рейтинг надійності, недостатньо досвіду з успішними угодами і невигідні для вас умови, простіше кажучи, ви йому не довіряєте, то краще з такою компанією або брокером справ не мати.

ЯК ОЦІНЮВАТИ РОБОТУ КЕРУЮЧОГО?

Аналізуйте та оцінюйте роботу довірчого управителя, щоб ухвалити рішення про подальшу співпрацю. Які показники потрібно враховувати:

 • Дотримання умов у договорі між інвестором і КК;
 • Динаміку прибутковості за обраними стратегіями за певний період. Так ви оціните стабільність роботи довірчого керуючого і дізнаєтеся, чи траплялася велика просадка активу;
 • Прибутковість порівняно з базовим індексом (бенчмарком). У бенчмарка немає постійного значення, він відображає стан економіки на поточний момент, ефективність управління тощо;
 • Своєчасність надання звітів, оскільки за ними інвестор відстежує динаміку прибутковості.

Якщо інвестор отримує очікуваний дохід, значить довірчий керуючий справляється з покладеними на нього завданнями і справедливо отримує винагороду.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Як і будь-який спосіб інвестування, довірче управління активами має свої плюси і мінуси, які обов'язково потрібно вивчити перед ухваленням рішення.

Переваги:

 • Надійний спосіб примножити капітал і зберегти його від непотрібних або передчасних витрат;
 • Висока потенційна прибутковість;
 • Низька мінімальна сума для входу: можна почати з невеликих сум (від 1000 гривень);
 • Можливість мінімізувати ризики шляхом поділу вкладень на частини та інвестування в різних управителів;
 • Конфіденційність;
 • Не потрібен досвід в управлінні фінансами або знання правил управління грошима;
 • Пасивний дохід: участь інвестора мінімальна;
 • Професіоналізм керуючого, чиї досвід і знання дають змогу грамотно розпоряджатися грошима;
 • Збереження фінансів у разі банкрутства.

Недоліки:

 • Управитель розпоряджається переданим йому капіталом на свій розсуд;
 • Прибутковість багато в чому залежить від самого керуючого, його компетенції та досвіду, причому відповідальності за збитки він не несе;
 • Співпраця з приватним управителем (трейдером) передбачає ризики наштовхнутися на шахраїв.

FAQ

Як працює довірче управління?

При довірчому управлінні інвестор передає свої активи посередникові, який укладає угоди в інтересах свого клієнта і від свого імені та як винагороду отримує відсоток від прибутку.

Навіщо потрібне довірче управління?

ДУ - це форма інвестування. Інвестор збільшує свій дохід, водночас сам в угодах участі не бере (немає часу і бажання розбиратися у фінансових інструментах, хоче зберегти капітал тощо)

Що можна передати в довірче управління?

У довірче управління можна передати: цінні папери, нерухомість, безготівкові грошові кошти.

Як відбувається довірче управління?

Інвестор обирає довірчого управителя, обумовлює умови співпраці, укладає договір, передає кошти для управління, ділить кошти або виплачує комісію керуючій компанії, коли досягнуто цільової прибутковості.

ВИСНОВОК + відео

Важко довіряти іншим свій капітал.

Коли йдеться про гроші, варто згадати відому приказку "Не зберігайте всі яйця в одному кошику". Це ж стосується і довірчого управління. Довіряти свої інвестиції одній керуючій компанії або брокеру, досить нерозумно і ризиковано.

Сьогодні на ринку послуг з довірчого управління представлений широкий вибір: приватні управителі, керуючі компанії, банки.

Ви зможете вибрати професійного управителя, з високим рейтингом надійності, великим досвідом успішного управління фінансами, що пропонує вигідні умови співпраці тощо. Але ніхто не дасть вам гарантій прибутковості і не понесе відповідальність за збитки. Тільки ви ухвалюєте рішення довірити свої активи тій чи іншій керуючій компанії, і за свій вибір відповідаєте самі.

Диверсифікація - це стратегія для зниження ризиків при передачі активів у довірче управління.

Активи потрібно грамотно розділити на частини і максимально вигідно інвестувати кожну з них. У тому випадку, якщо торгова стратегія одного з довірчих керуючих виявилася програшною і збитковою, то ви втратите тільки частину своїх грошей, а прибуток від успішних угод інших керуючих дасть змогу перекрити невдалий досвід.

Цей досвід надалі допоможе вам приймати рішення, кому варто довіряти гроші в управління, щоб професійно ними розпорядитися і збільшити ваш прибуток, а з ким укладати контракт не варто.

Читайте також - ЩО ТАКЕ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД.


Автор: 

Вольдемар Воронцовський

Вольдемар Воронцовський творець і редактор сайту Zarobitok.Press. Тестую для вас всілякі способи заробітку.

Instagram, Linkedin, Telegram.